ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Křesťanství, filosofie a Ježíš. Pokus o vyjasnění jednoho z kroků filosofické reflexe [Článek]
česky; vznik: 2001