ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Křesťanství, filosofie a Ježíš. Pokus o vyjasnění jednoho z kroků filosofické reflexe [Článek]

česky: docx | pdf | html
článek; vznik: 2001