ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Beseda Informací o Chartě s Václavem Havlem, Ladislavem Hejdánkem, Jiřím Hájkem a Václavem Bendou [Rozhovor]
česky; vznik: konec dubna 1986; poznámka: květen, mimořádné číslo