ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Beseda Informací o Chartě s Václavem Havlem, Ladislavem Hejdánkem, Jiřím Hájkem a Václavem Bendou [Rozhovor]

česky: docx | pdf | html
rozhovor; vznik: konec dubna 1986
poznámka: květen, mimořádné číslo