ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Linie a kompromis [Článek]

česky: docx | pdf | html
článek; vznik: 1989
poznámka: Přetištěno in: "Lidové noviny 1989". Praha: Lidové noviny – SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1990. 304 s.