Ladislav Hejdánek | Víra jako kosmický činitel V [Bytový seminář]


11. 11. 1985