ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Víra jako kosmický činitel VI [Bytový seminář]
18.11.1985