Ladislav Hejdánek | Víra jako kosmický činitel VII [Bytový seminář]


02. 12. 1985