Ladislav Hejdánek | Víra jako kosmický činitel VIII [Bytový seminář]


6. 1. 1986