ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Víra jako kosmický činitel VIII [Bytový seminář]
06.01.1986