ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Víra jako kosmický činitel VIII [Bytový seminář]
6. 1. 1986