ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Víra jako kosmický činitel IX [Bytový seminář]
13. 1. 1986