ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Víra jako kosmický činitel X [Bytový seminář]
20. 1. 1986