Ladislav Hejdánek | Víra jako kosmický činitel X [Bytový seminář]


20. 1. 1986