Ladislav Hejdánek | Víra jako kosmický činitel XI [Bytový seminář]


27. 1. 1986