ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Víra jako kosmický činitel XI [Bytový seminář]
27. 1. 1986