ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Víra jako kosmický činitel XI [Bytový seminář]
27.01.1986