Ladislav Hejdánek | Víra jako kosmický činitel XII (Weischedel) [Bytový seminář]


24. 2. 1986