ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Víra jako kosmický činitel XII (Weischedel) [Bytový seminář]
24. 2. 1986