ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Víra jako kosmický činitel XII (Weischedel) [Bytový seminář]
24.02.1986