Ladislav Hejdánek | Víra jako kosmický činitel XII (Filosofická theologie) [Bytový seminář]


3. 3. 1986