Ladislav Hejdánek | Víra jako kosmický činitel XIII [Bytový seminář]


10. 3. 1986