ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Víra jako kosmický činitel XIII [Bytový seminář]
10. 3. 1986