Ladislav Hejdánek | Víra jako kosmický činitel XVIII (Experiment ve filosofii) [Bytový seminář]


16. 6. 1986