ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Víra jako kosmický činitel I [Bytový seminář]
9. 9. 1985