ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Víra jako kosmický činitel I [Bytový seminář]
09.09.1985