Ladislav Hejdánek | Víra jako kosmický činitel I [Bytový seminář]


9. 9. 1985