ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Víra jako kosmický činitel III [Bytový seminář]
23. 9. 1985