Ladislav Hejdánek | Víra jako kosmický činitel IV [Bytový seminář]


14. 10. 1985