ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Víra jako kosmický činitel IV [Bytový seminář]
14. 10. 1985