ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Politická filosofie VI [Bytový seminář]
10. 04. 1989