ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Český negativní platonismus: Rádl a Patočka [Přednáška]

česky
přednáška; vznik: 1994
poznámka: Redakčně upravený text přednášky, která byla proslovena 9. 3. 1994 na půdě Jednoty filosofické v Praze.