Ladislav Hejdánek | Český negativní platonismus: Rádl a Patočka [Přednáška]česky
přednáška; vznik: 1994
poznámka: Redakčně upravený text přednášky, která byla proslovena 9. 3. 1994 na půdě Jednoty filosofické v Praze.
  • in: Reflexe, 2016, č. 50, s. 5–10.