Ladislav Hejdánek | Spjatost evropské myšlenkové kultury s křesťanstvím (a její vnitřní rozpory) [Článek]česky: docx | pdf | html
článek; vznik: 1999
  • in: Kresťanstvo a kultúra II: zborník prednášok z medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala 11. a 12. novembra 1999 v Slovenskej národnej galérii v Bratislave v rámci Roka kresťanskej kultúry na Slovensku, eds. Ivan Rusina, Alena Piatrová, Bratislava: Slovenská národná galéria, 1999, s. 17–25.