ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Spjatost evropské myšlenkové kultury s křesťanstvím (a její vnitřní rozpory) [Článek]
česky; vznik: 1999