ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Odpověď a komentář k „ne-dialogu“ dr. Jana Tesaře [Článek]

česky: docx | pdf | html
článek; vznik: konec listopadu 1978