Ladislav Hejdánek | Odpověď a komentář k „ne-dialogu“ dr. Jana Tesaře [Článek]česky: docx | pdf | html
článek; vznik: konec listopadu 1978
  • in: Dialogy, 1978 — konec listopadu 1978, č. 5, s. 7–14.