ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Odpověď a komentář k „ne-dialogu“ dr. Jana Tesaře [Článek]
česky; vznik: konec listopadu 1978