Ladislav Hejdánek | Úvodní slovo [Dialogy 1978/6—9] [Článek]česky: docx | pdf | html
článek; vznik: někdy mezi červnem a zářím 1978
  • in: Dialogy 2, 1978 — červen–září 1978, č. 6–7, s. 1.