ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Vážím si například Jana Stráského [Rozhovor]
česky; vznik: 11. 12. 1997; vedení rozhovoru: Bob Fiedler