ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Umění a člověk ve filosofickém pohledu [Článek]
2. 8. 1965