Ladislav Hejdánek | Filosofie českých dějin (Diskuse) [Projev]česky: docx | pdf | html
projev
  • in: Sociologický časopis 5, 1969, č. 5, s. 465–466.
  • in: Jan Patočka, Češi I. Práce publikované (Sebrané spisy Jana Patočky, sv. 12), eds. Ivan Chvatík, Karel Palek, Praha: OIKOYMENH, 2006, s. 202–203.
  • in: Spor o smysl českých dějin 2: 1938—1989: posuny a akcenty české otázky, ed. Miloš Havelka, Praha: Torst, 2006, s. 193–194.