ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Mythos jako aktuální filosofický problém [Článek]
česky; vznik: 1994