ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Víra podle Karla Jasperse a Ladislava Hejdánka [Článek]

článek; česky
dostupné online: https://www.reflexe.cz/Reflexe_52/Vira_podle_Karla_Jasperse_a_Ladislava_Hejdanka.html