ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Víra podle Karla Jasperse a Ladislava Hejdánka [Článek]

česky
článek