ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Člověk a věda v dnešním světě [Článek]