ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Hejdánek, Ladislav → Dopis církvi [neodesláno] [Korespondence]
25. 12. 1972