ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Nepředmětnost v myšlení a ve skutečnosti [Kniha]
1985, Praha : OIKOYMENH
česky; poznámka: Edice Oikoumené [samizdat], sv. 6 (243 s.); spoluautorství: Jakub S. Trojan; Filosofie člověka a tzv. „nepředmětné myšlení“ | K diskusi o nepředmětnosti. Odpověď na „pět poznámek“ J. S. Trojana (1983) | Nepředmětné myšlení a nepředmětná skutečnost | Nepředmětné myšlení (Fragment) | O pravdě v umění a ve filosofii | Svět bez člověka