Ladislav Hejdánek | O pravdě v umění a ve filosofii [Článek]


docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1965