ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
O pravdě v umění a ve filosofii [Článek]
česky; vznik: 1965