ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Nepřítel jako bližní a jako dar nebes [Článek]

česky: docx | pdf | html
článek; vznik: 2000