ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Nepřítel jako bližní a jako dar nebes [Článek]
česky; vznik: 2000