ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
O poctivý vztah k Marxovi [Článek]
česky; vznik: 1968