Ladislav Hejdánek | Odpověď Rezkovi [Článek]česky
článek; vznik: 1993
  • in: Reflexe, 1993, č. 9, s. 9.14–15.