ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Odpovědnost za příchozí [Článek]
česky; vznik: 2005; poznámka: podzim