Ladislav Hejdánek – Jiří Hájek – Marie Hromádková – Miloš Rejchrt – Zdena Tominová, Dokument Charty 77 č. 130
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 1. 1. 1980
  • in: Charta 77: Dokumenty 1977–1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, str. 299–300

D130 1980

1980, 1. leden, Praha. – Sdělení o předání funkce mluvčích Charty 77 Marii Hromádkové a Miloši Rejchrtovi. Příloha: životopisy nových mluvčích.

Ve shodě se základním dokumentem Charty 77 z 1.1.1977 a s dosavadní praxí přestávají Jiří Hájek a Ladislav Hejdánek dnem 1.1.1980 působit jako mluvčí Charty 77 a předávají týmž dnem své funkce Marii Hromádkové a Miloši Rejchrtovi.

Marie Hromádková, Zdena Tominová, Miloš Rejchrt mluvčí Charty 77

Jiří Hájek, Ladislav Hejdánek

Životopisy nových mluvčích:

Marie Hromádková, narozená 5.1.1930 v dělnické komunistické rodině. Původním povoláním dělnice, vzděláním promovaná historička, nyní výčetkářka Inženýrských a průmyslových staveb. Členkou KSČ od roku 1945, vyloučena po roce 1968. Vdaná, matka tří synů. Manžel Oldřich, absolvent dvou vysokých škol, v posledních letech po vyloučení z KSČ a po degradaci z plukovníka dělník. Marie Hromádková pracovala převážně jako funkcionářka mládežnických a stranických organizací a orgánů. Před rokem 1968 naposledy jako tajemnice pro průmysl OV KSČ v Praze 6, po lednovém plénu ÚV KSČ v oddělení svodu informací ÚV KSČ. Adresa: Kolského 1437, objekt 28015, byt č. 16, Praha 4 – Jižní město.

v

Miloš Rejchrt, narozen 19.10.1946. Otec duchovní církve bratrské, matka učitelka. Základní a střední všeobecnou vzdělávací školu studuje Praze, po maturitě v roce 1965 je přijat ke studiu na Komenského evangelické bohoslovecké fakultě v Praze. Studijní rok 1968/69 absolvuje na bohoslovecké fakultě univerzity v Lausanne. Roku 1970 je ordinován na duchovního českobratrské církve evangelické, v letech 1970–1972 působí jako vikář sboru českobratrské církve evangelické v České Lípě. V listopadu 1972 je zbaven státního souhlasu k výkonu duchovenské činnosti, údajně pro referát o knize N. Berďajeva Smysl a prameny ruského komunismu, který přednesl na konferenci duchovních své církve. Od té doby pracuje jako topič a údržbář v České Lípě, od roku 1976 v Praze. Je ženatý, otec dvou dětí.