Ladislav Hejdánek | Perspektivy demokracie a socialismu ve východní Evropě [Článek]česky: docx | pdf | html
článek; vznik: 1979
  • in: O svobodě a moci: památce Jana Patočky, Köln / Roma: Index / Listy, 1980, s. 169–191 (Sborník příspěvků na zamýšlený česko-polský seminář. Doba, sv. 8).
  • in: Svazky pro dialog, 1980, č. ?.
  • in: Relativismus a (post)pravda v demokracii. Se třemi studiemi Ladislava Hejdánka, ed. Martin Šimsa, Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, 2018, s. 314–335.