ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Perspektivy ekumenické práce u nás [Článek]

česky: docx | pdf | html
článek; vznik: 1965
poznámka: Příspěvek přednesený zhruba v uvedeném znění na panelové diskusi, jíž byl dne 23. 9. 1964 zahájen druhý ročník ekumenického semináře v Jirchářích (pozn. aut.).