Ladislav Hejdánek | Pojem jako „logický objekt“? [Článek]česky: docx | pdf | html
článek; vznik: 1994
  • in: Reflexe, 1994, č. 12, s. 10.1–5.