Ladislav Hejdánek | Pojetí pravdy v „Útěše z filosofie“ [Článek]česky: docx | pdf | html
článek; vznik: 19.4.1967
poznámka: Text původně přednesen 3. 4. 1957 na první ekumenické schůzce nad „Útěchou“ [v bibliografii jako Rádlovo pojetí pravdy v „Útěše z filosofie“]; s malými změnami a opatřen úvodními větami přepsán a odevzdán J. Smolíkovi 19. 4. 1967 pro Křesť. revue 5/1967 (pozn. aut.).
  • in: Křesťanská revue 34, 1967, č. 5, s. 99–100.