ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Politika a programy [Článek]
česky; vznik: 1989; poznámka: Přetištěno in: "Lidové noviny 1989". Praha: Lidové noviny – SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1990. 304 s.