Ladislav Hejdánek | Politika a programy [Článek]česky: docx | pdf | html
článek; vznik: 1989
poznámka: Přetištěno in: "Lidové noviny 1989". Praha: Lidové noviny – SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1990. 304 s.
  • in: Lidové noviny 2, 1989 — prosinec, č. 12, s. 4–5.