Ladislav Hejdánek | Poselství minulosti a příslib věcí přicházejících [Článek]česky: docx | pdf | html
článek; vznik: 1988
  • in: Proměny: čtvrtletník Československé společnosti pro vědy a umění 26, 1989, č. 4, s. 22–29.