Ladislav Hejdánek | Potřebujeme Majestát [Článek]česky: docx | pdf | html
článek; vznik: 1988
poznámka: přetištěno Lidové noviny 1988, Literární noviny + SNTL, Praha 1990
  • in: Lidové noviny, 1988, č. 4, s. 3.