ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Potřebujeme Majestát [Článek]

česky: docx | pdf | html
článek; vznik: 1988
poznámka: přetištěno Lidové noviny 1988, Literární noviny + SNTL, Praha 1990