ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Potřebujeme Majestát [Článek]
česky; vznik: 1988; poznámka: přetištěno Lidové noviny 1988, Literární noviny + SNTL, Praha 1990