Letter to Friend No. 3
| raw ◆ článek, anglicky, vznik: 24. 2. 1977
text je překladem tohoto původního dokumentu:
  • Dopis příteli č. 3