Letter to Friend No. 4
| raw ◆ článek, česky, vznik: 3. 3. 1977
text je překladem tohoto původního dokumentu:
  • Dopis příteli č. 4