Ladislav Hejdánek | Pravda a svoboda [Článek]česky: docx | pdf | html
článek; vznik: 1987
  • in: Pravda — víra — reflexe: sborník k šedesátým narozeninám českého filosofa Ladislava Hejdánka (10. 5. 1987), ed. Jakub S. Trojan, Praha: [s. n.], 1987, s. 3–10 (Autoři příspěvků: J. S. Trojan, M. Balabán, R. Battěk, R. Palouš, M. Erml, J. Čapek, M. Rejchrt, P. Macek, J. Hájek; 4 fotografie jubilanta z různých období jeho života; typo Dan Bohdan; 123 s.).
  • in: Křesťanská revue 57, 1990 — říjen, č. 8, s. 173–176.
  • in: Křesťanská revue 73, 2006, č. 2, s. 27–31.