Ladislav Hejdánek | Pravda o konci moderny není koncem pravdy [Článek]česky: docx | pdf | html
článek; vznik: 1992
  • in: Literární noviny, 1992 — 13.05.1992, č. 18, s. 3.