ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Pravda vítězí v dějinách! [Článek]
česky; vznik: 1991; poznámka: Vysíláno v rozhlase v lednu a únoru 1991; v Křesťanské revue vydáno pod novým názvem jako pokračování textu „Vítězí pravda v dějinách?“, ve svazku „Češi a Evropa“ začleněno do textu „Vítězí pravda v dějinách?“