Ladislav Hejdánek | Pravda vítězí v dějinách! [Článek]česky: docx | pdf | html
článek; vznik: 1991
poznámka: Vysíláno v rozhlase v lednu a únoru 1991; v Křesťanské revue vydáno pod novým názvem jako pokračování textu „Vítězí pravda v dějinách?“, ve svazku „Češi a Evropa“ začleněno do textu „Vítězí pravda v dějinách?“
  • in: Křesťanská revue 58, 1991, č. 7, s. 151–155.