Ladislav Hejdánek | Problém normality z filosofického hlediska [Článek]česky: docx | pdf | html
článek; vznik: 1970
poznámka: Toto je původní text, který byl po řadě závažných, ale neautorizovaných úprav a se změněným titulem („Na okraj filosofických úvah o normalitě“) otištěn v knize Normalita osobnosti, ed. Eva Syřišťová a kol., Avicenum, Praha 1972, na str. 215–228; z opatrnosti byly jako autorky uvedeny E. Stuchlíková a E. Syřišťová, protože v době korektur byl autor ve vazbě (a pak byl odsouzen za pobuřování). Tato skutečnost nebyla až dosud uvedena na pravou míru a zveřejněna (pozn. aut.).
  • in: Normalita osobnosti, Praha: Avicenum, 1972, s. 215–228.