Ladislav Hejdánek | Projev na ustavující schůzi Jednoty filosofické (25. 1. 1990) [Projev]česky: docx | pdf | html
projev; vznik: 25. 1. 1990
poznámka: Přípravné poznámky a koncept projevu: viz MD 1989.5 (89/612–620, 89/626)
  • in: Reflexe, 1990, č. 3, s. 10.2–5.